Behandlingsmål for astma og allergisk astma

Målet for din astmabehandling er at du velkontrolleret, det vil sige:

   • Har få eller ingen astmasymptomer
   • Har fravær af natlige symptomer
   • Har få eller ingen begrænsninger i fysisk aktivitet
   • Har minimalt forbrug af anfaldsmedicin
   • Har ingen svære anfald eller indlæggelser
   • Har normal lungefunktion

Hør Professor Vibeke Backer fortælle hvornår ens astma er velbehandlet.

Formålet med at opnå god astmakontrol er desuden at nedsætte risikoen for tab af lungefunktion på sigt.

Tag testen, og se om din astma er i kontrol

Hvis du har astma og stadig oplever symptomer til trods for behandling med inhalationssteroider og bronkodilatorer, bør du henvises til en allergiklinik eller lungemedicinsk afdeling med henblik på at undersøge, om der er andre årsager til den manglende effekt, eller om der er behov for behandling med biologiske lægemidler, fx ved svær allergisk astma.

Hvor ofte bør jeg gå til læge og få kontrolleret min astma?

Hvis du for nylig er blevet diagnosticeret med astma, vil din læge eller sygeplejerske måske gerne se dig hyppigt for at overvåge dine symptomer og din astmabehandling. Senere, alt afhængig af hyppigheden og sværhedsgraden, behøver du måske ikke gå til læge så hyppigt.

Du bør altid sigte efter at følge den plan og de råd, din læge giver dig. 

Har du god kontrol med din astma? Test det her

Uppdaterad: 28-11-2017